» » Перші п’ять місяців року Кіровоградщини – статистика невтішна

Перші п’ять місяців року Кіровоградщини – статистика невтішна


Населення зменшилося, його доходи зросли, але й ціни підвищилися, існує  заборгованість по заробітній платі – повідомляє Головне управління статистики у Кіровоградській області. 

Населення

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 травня 2021р. становила 914939 осіб. Упродовж січня–квітня 2021р. чисельність населення зменшилася на 5189 осіб. Порівняно із січнем –квітнем 2020 р. обсяг природного скорочення збільшився на 1069 осіб.

Природний рух населення у січні–квітні 2021р. характеризувався суттєвим перевищенням числа померлих над живонародженими: на 100 померлих – 29 живонароджених.

Серед причин смерті населення області у січні–квітні 2021р., як і у січні–квітні 2020 р., перше місце посідали хвороби системи кровообігу, друге – новоутворення, третє – зовнішні причини смерті.
Обсяг міграційного скорочення населення порівняно із січнем–квітнем 2020 року зріс на 130 осіб.

Доходи населення

У січні–травні 2021р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 10419 грн і порівняно з відповідним періодом п. р. збільшився на 17,9%.

Найбільш оплачуваними в економіці області у січні–травні 2021р. були працівники транспорту, державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування, добувної промисловості і розроблення кар’єрів, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, фінансової та страхової діяльності, лісового господарства та лісозаготівель, де заробітна плата у 1,2–1,6 рази перевищила середній показник по області.

Значно нижчою залишається заробітна плата працівників у сферах тимчасового розміщування й організації харчування, творчості, мистецтва та розваг, адміністративного та допоміжного обслуговування, функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, будівництві, оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, сільському господарстві, інформацій та телекомунікацій, сфері операцій з нерухомим майном, освіті. Співвідношення рівня оплати праці в зазначених видах діяльності до середнього по області становило 59,4–96,2%.

Індекс реальної заробітної плати у січні–травні 2021р. порівняно з відповідним періодом 2020 р. становив 107,4%. 

Заборгованість із виплати заробітної плати (по юридичних особах, активних на початок року, із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) у січні–травні зменшилася на 2,3% і на 1 червня 2021р. становила 9,9 млн грн, що дорівнює 0,6% фонду оплати праці, нарахованого за травень 2021р.

На початок червня п. р. основна частка суми заборгованості припадала на промисловість (72,1%).

На 1 червня 2021р. вчасно не отримали заробітну плату 811 працівників, кожному з яких не виплачено в середньому по 12,3 тис. грн.

Ціни

Індекс споживчих цін в області у травні 2021р. порівняно з квітнем п. р. становив 100,6%, з початку року – 106,9%. 

На споживчому ринку в травні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,7%. Найбільше (на 13,9% та 5,3%) підвищилися ціни на фрукти та соняшникову олію. На 3,1–0,8% зросли ціни на маргарин, інші продукти харчування, рис, кондитерські вироби з цукру, цукор, оливкову олію, масло, хліб, кондитерські вироби з борошна, м’ясо та м’ясопродукти, мед, продукти переробки зернових, овочі. Водночас суттєво (на 21%) подешевшали яйця. На 2,9–0,6% знизились ціни на шоколад, сметану, сири, сало, макаронні вироби, безалкогольні напої, морозиво, рибу та продукти з риби, молоко.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищились на 1,1%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,1%. 

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 3,1% відбулося в основному за рахунок підвищення цін на природний газ на 12,6%.

Ціни в цілому на транспорт залишились без змін. Водночас автомобілі та проїзд у пасажирському залізничному транспорті подешевшали на 0,7% проти подорожчання палива та мастил на 0,6%.

Зниження цін у сфері охорони здоров’я на 0,6% відбулося в основному через здешевлення фармацевтичної продукції на 1%. 

У сфері зв’язку ціни зросли на 1,8%, що пов’язано з підвищенням тарифів на мобільний зв’язок та Інтернет на 4,5% та 1% відповідно. 

Промисловість

Індекс промислової продукції у травні 2021р. порівняно з попереднім місяцем та травнем 2020р. становив відповідно 78,5% та 80,4%, за підсумками січня–травня 2021р. – 77,7%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів у січні–травні 2021р. порівняно із січнем–травнем 2020р. випуск промислової продукції зменшився  на 38,3% (у січні–квітні 2021р. – на 43,4%).

У переробній промисловості індекс промислової продукції у січні–травні 2021р. становив 78,5%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів за січень–травень 2021р. обсяги виробництва продукції скоротилися на 23,2% (за січень–квітень п.р. – на 19,6%), у т.ч. у виробництві олії та тваринних жирів – на 24,9% (на 21,2%), інших харчових продуктів – на 18,2% (на 13,9%), молочних продуктів – 6,6%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів –на 5,9% (на 3,2%), готових кормів для тварин – на 4,6% (на 4,4%). Водночас у виробництві напоїв приріст продукції становив 21,1%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості – 12,7%, м’яса та м’ясних продуктів – 6,3%. 

У січні–травні 2021р. порівняно з січнем–травнем 2020р. спостерігалося зменшення виробництва олії соняшникової та сафлорової та їх фракцій нерафінованих (крім хімічно модифікованих) на 74,5 тис.т, хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 702,8 т, зерен зернових культур плющених, перероблених в пластівці, лущених, обрушених, різаних або подрібнених – на 327,2 т. 

Водночас збільшилось виробництво свинини свіжої чи охолодженої – туш, напівтуш (уключаючи оброблених сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання) на 592,3 т, продуктів готових та консервованих з м'яса чи субпродуктів, інших (уключаючи продукти з крові тварин; крім виробів ковбасних та подібних продуктів, гомогенізованих продуктів, виробів з печінки та страв готових) – на 74,3 т, субпродуктів харчових великої рогатої худоби, свиней, баранів, кіз, коней, інших тварин родини конячих, свіжих чи охолоджених – на 50 т, тортів і виробів кондитерських – на 46,5 т. 

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів у січні–травні 2021р. виробництво промислової продукції зменшилося на 20,4%, у т.ч. у текстильному виробництві – на 22,3%, виробництві одягу – на 19,5%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності за 5 місяців 2021р. індекс промислової продукції становив 90,1% (за січень–квітень 2021р. – 93,1%), у т.ч у виготовленні виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння – 110,2% (123,8%), поліграфічній діяльності і наданні пов’язаних з нею послуг – 94,6% (96,2%), лісопильному та стругальному виробництві 76,4% (77%), виготовленні виробів з паперу та картону – 76% (67,9%).

 У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у січні–травні 2021р. випуск продукції збільшився на 40,2% (у січні–квітні п.р. – на 43,5%), у т.ч. у виробництві фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик – на 36% (на 45,4%), основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – на 5,5% (на 7,9%). 

На підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції випуск промислової продукції
 у січні–травні 2021р. збільшився на 10,3% (у січні–квітні п.р. – на 14%), у т.ч. у виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції – на 19,8%. Водночас у виробництві гумових і пластмасових виробів спостерігалося скорочення випуску промислової продукції на 8,3%. 

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, за січень–травень 2021р. випуск продукції зменшився на 27,4%, у т.ч. у металургійному виробництві – на 27,5%, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 23,4%. 

У машинобудуванні порівняно із січнем–травнем 2020р. обсяг випуску продукції зменшився на 7,1%, у т.ч. у виробництві електричного устатковання – на 57,4%, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів – на 17%, інших машин і устатковання спеціального призначення – на 14%. Поряд із цим одержано приріст продукції у виробництві комп'ютерів, електронної та оптичної продукції (43,9%), машин і устатковання для сільського та лісового господарства (41,6%), машин і устатковання загального призначення (21,5%). 

На підприємствах з виробництва, передачі та розподілення електроенергії обсяги виробництва порівняно з січнем–травнем 2020р. збільшилися на 21,5%, зокрема у виробництві електроенергії – на 41,7%, розподіленні електроенергії – на 6,5%.

Будівництво

У січні–травні 2021р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 307467 тис.грн. Індекс будівельної продукції у січні–
 травні 2021р. порівняно з січнем–травнем 2020р. становив 67,7%.

Нове будівництво склало 18,9% загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 41,8%, реконструкція та технічне переоcнащення – 39,3%.

Сільське господарство

У січні–травні 2021р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно із січнем–травнем 2020р. склав 94,9%, у т.ч. у підприємствах – 87,5%, господарствах населення – 97,5%.

Тваринництво. У господарствах усіх категорій у січні–травні 2021р. загальний обсяг живої маси сільськогосподарських тварин, які були реалізовані на забій склав 34,3 тис.т та порівняно з січнем–травнем 2020р. зменшився на 0,5 тис.т або на 1,4%.

Обсяг вирощування сільськогосподарських тварин у підприємствах

 у січні–травні 2021р. становив 9,7 тис.т, що на 9,8% більше ніж у січні–травні 2020р., у т.ч. великої рогатої худоби – 1,3 тис.т (на 0,1% більше), свиней – 8,3 тис.т (на 11,7% більше). Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до обсягу їх реалізації на забій становило 95% (у січні–травні 2020р. – 93%). 

Загальне виробництво (валовий надій) молока порівняно з січнем–травнем 2020р. зменшилося на 3,4% і склало 104,7 тис.т, у т.ч. у підприємствах – збільшилося на 3,2% (25,8 тис.т), у господарствах населення – зменшилося на 5,4% (78,9 тис.т). Порівняно з січнем–травнем 2020р. у підприємствах середній надій молока від корів, що були в наявності на початок 2021р., збільшився на 142 кг (на 5,8%) і становив 2611 кг. 

У січні–травні 2021р. загальна кількість одержаних яєць від птиці свійської порівняно з січнем–травнем 2020р. зменшилася на 31,2% і склала 167,1 млн.шт. 

Загальна кількість великої рогатої худоби на 1 червня 2021р. становила 89,5 тис. голів (на 11,6% менше ніж на 1 червня 2020р.); у т.ч. корів – 45,7 тис. голів (на 2,6% менше); свиней – 210,9 тис. голів (на 4,6% менше); овець і кіз – 44,2 тис. голів (на 8,1% менше) та птиці свійської – 5488,7 тис. голів (на 7,6% менше).

Реалізація сільськогосподарської продукції. Середні ціни продажу аграрної продукції підприємствами за всіма напрямами реалізації у січні–травні 2021р. порівняно з січнем–травнем 2020р. зросли в 1,8 раза, у т.ч. продукції рослинництва – в 1,9 раза, тваринництва – на 7,9%. 

Наявність культур зернових та зернобобових і насіння соняшнику. 

На 1 червня 2021р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 170,2 тис.т зерна (на 28,3% менше порівняно з 1 червня 2020р.), у т.ч. 61,8 тис.т пшениці, 82,6 тис.т кукурудзи, 17,3 тис.т ячменю. У підприємствах, які безпосередньо вирощують культури зернові та зернобобові, зберігалося 145,3 тис.т зерна (на 25,7% менше), у т.ч. 54,2 тис.т пшениці, 67,9 тис.т кукурудзи, 16,1 тис.т ячменю. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 24,9 тис.т зерна (в 1,7 раза менше, ніж на 1 червня 2020р.).

Запаси насіння соняшнику становили 113,5 тис.т (у 2,5 раза менше, ніж на 1 червня 2020р.), з них у підприємствах, які здійснюють його виробництво, зберігалося 60 тис.т (на 12,7% менше), у підприємствах, що займаються його зберіганням і переробленням, – 53,5 тис.т (в 4 рази менше).

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–травні 2021р. становив 9787,9 млн.грн, що в порівнянних цінах на 10,3% більше обсягу січня–травня 2020р.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб),

 основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–травні 2021р. становив 6907,2 млн.грн, що у порівнянних цінах на 10,1% більше обсягу січня–травня 2020р. 

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–квітні 2021р. обсяг експорту товарів становив 307,1 млн.дол. США, імпорту – 86,3 млн.дол. Порівняно з січнем–квітнем 2020р. експорт товарів скоротився на 7,7%, імпорт збільшився на 5,7%. Позитивне сальдо становило 220,8 млн.дол. (у січні–квітні 2020р. – 251,2 млн.дол.).

На формування позитивного сальдо вплинули окремі товарні групи: зернові культури (106,9 млн.дол.), жири та олії тваринного або рослинного походження (87,4 млн.дол.), залишки і відходи харчової промисловості (34,7 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту у січні–квітні 2021р. становив 3,56 (у січні–квітні 2020р. – 4,08).
Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 113 країн світу.

Загалом область експортувала товари до 98 країн світу. 

У січні–квітні 2021р. обсяг експорту товарів до країн ЄС становив 40 млн.дол. (13% загального обсягу експорту) та скоротився на 59,2% порівняно з січнем–квітнем 2020р. 

Серед найбільших партнерів-країн ЄС зросли експортні поставки до Португалії, Польщі, серед інших країн – до Оману, Лівії, Китаю, Туреччини, Білорусі. Водночас зменшилися поставки до Нідерландів, Іспанії, Франції, Індії. 

Найбільші експортні поставки здійснювались до Китаю – 16,3% загального обсягу експорту (жири та олії тваринного або рослинного походження), Білорусі – 12,4% (залишки і відходи харчової промисловості), Індії – 7,9% (жири та олії тваринного або рослинного походження), Єгипту – 6% (зернові культури), Лівії – 5,7% (зернові культури). 

У січні–квітні 2021р. з області експортовано продуктів рослинного походження на суму 109,5 млн.дол., жирів та олій тваринного або рослинного походження – на 97,2 млн.дол., готових харчових продуктів –
на 39,8 млн.дол., машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – на 30,9 млн.дол.

Імпорт товарів у січні–квітні 2021р. здійснювався з 75 країн світу. Обсяг імпорту товарів з країн ЄС становив 26,5 млн.дол. (30,7% загального обсягу) та проти січня–квітня 2020р. зменшився на 15,5%. 

Імпортні поставки порівняно з січнем–квітнем 2020р. зросли з Індонезії, Білорусі, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, скоротилися – з Туреччини, Німеччини.

Найбільші надходження товарів здійснювались з Китаю – 15,7% загального обсягу імпорту (машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, взуття), США – 10,3% (засоби наземного транспорту, крім залізничного, насіння і плоди олійних рослин), Індонезії – 10,1% (жири та олії тваринного або рослинного походження), Туреччини – 9,9% (текстильні матеріали та текстильні вироби, насіння і плоди олійних рослин), Білорусі – 7,6% (засоби наземного транспорту, крім залізничного). 

У січні–квітні 2021р. до області надійшло засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів на суму 22,3 млн.дол., машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – на 16,8 млн.дол., жирів та олій тваринного або рослинного походження – на 9,8 млн.дол., продуктів рослинного походження – на 7,8 млн.дол.


Транспорт

У січні–травні 2021р. вантажообіг підприємств транспорту зменшився на 15,7% і становив 10065,8 млн.ткм.
Підприємствами транспорту перевезено 3850,5 тис.т вантажів, що становить 92,7% обсягу січня–травня 2020р.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–травні 2021р. перевезено
1723,4 тис.т вантажів, що становить 96,5% обсягу січня–травня 2020р., вантажообіг становив 238,2 млн.ткм або 87,3% обсягу січня–травня 2020р. У січні–травні 2021р. пасажирообіг підприємств транспорту становив 532,9 млн.пас.км, що на 23,5% більше обсягу січня–травня 2020р. Послугами пасажирського транспорту скористалися 20,3 млн. пасажирів або на 6,4% більше обсягу січня–травня 2020р.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–травні 2021р. перевезено 11,2 млн. пасажирів або 101,2% обсягу січня–травня 2020р. Пасажирообіг підприємств автомобільного транспорту становив 134,1 млн.пас.км або 99,9% обсягу січня–травня 2020р.

Обсяги перевезень пасажирів, виконаних фізичними особами–підприємцями у січні–травні 2021р., зменшились на 23,6% та становили 1,5 млн. пасажирів.

Тролейбусами у січні–травні 2021р. перевезено 8,6 млн. пасажирів, що на 13,3% більше ніж у січні–травні 2020р.

Юлія НОВАК, начальник
Додати коментар
Або увійдіть через соціальні мережі
Популярне
Віримо у перемогу і щасливе майбутнє наших дітей!
Світловодська КДЮСШ №1 зібрала 50 тисяч гривень на підтримку ЗСУ
В Олександрії завершився Всеукраїнський турнір з професійного боксу
«Вітаю Анастасію Мисник!» - Шульга
Першість Кіровоградської області з боксу - у Світловодську
Мультiмедиа
Запрошуємо майбутніх першокласників до Нової української школи!
Не забудемо. Не пробачимо. Переможемо!
Власівка – без проблем, Світловодськ – у повному обсязі. Це міський голова про підготовку до опалювального періоду
Свято першого дзвоника відбулося у школі №1 (ДОПОВНЕНО)
«Я люблю Світловодськ, пишаюся Україною!» – зізнавалися жителі міста (ДОПОВНЕНО)